Cơ cấu tổ chức

Lịch sử Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất (19/06/2015 18:13)

Lịch sử Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất (19/06/2015 18:13)
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất để bảo đảm cho việc khám chữa bệnh đối với cán bộ trung cao cấp, ngày 21 tháng 7 năm 1975 Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết số 07/QĐ75 “Về việc tổ chức bệnh viện để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp của quân, dân, chính, Đảng”. Nghị quyết nêu rõ: Lấy Bệnh viện Vì Dân làm Bệnh viện của Trung ương Cục để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp quân sự và dân chính đảng, đồng chí bác sỹ Nguyễn Thiện Thành – Chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khỏe của Trung ương Cục làm Viện trưởng; điều chỉnh và tăng cường số cán bộ, phương tiện của Bệnh viện trung cao của Trung ương Cục (Bệnh viện Hoàng Lệ Kha), Bệnh viện K71 của quân sự (Bệnh viện Cơ đốc); quân y, dân y mỗi bên cử 03 cán bộ (chuyên môn, chính trị, hậu cần) cùng đồng chí Nguyễn Thiện Thành triển khai thực hiện.

Liên kết