Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 01. Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lịch sử Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Thống Nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất
Đảng ủy Bệnh viện Thống Nhất tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất tách và thành lập thêm 8 chi bộ mới
Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ IV
Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất

Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (01/11/2016 11:12)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại hội trường lớn Bệnh viện cho gần 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Ngoài ra còn có các đảng viên của Chi bộ Báo Sức khỏe và đời sống, Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty Dược phía Nam cùng tham dự.

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

Lịch sử Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất

Lịch sử Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất (19/06/2015 18:13)
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất để bảo đảm cho việc khám chữa bệnh đối với cán bộ trung cao cấp, ngày 21 tháng 7 năm 1975 Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết số 07/QĐ75 “Về việc tổ chức bệnh viện để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp của quân, dân, chính, Đảng”. Nghị quyết nêu rõ: Lấy Bệnh viện Vì Dân làm Bệnh viện của Trung ương Cục để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp quân sự và dân chính đảng, đồng chí bác sỹ Nguyễn Thiện Thành – Chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khỏe của Trung ương Cục làm Viện trưởng; điều chỉnh và tăng cường số cán bộ, phương tiện của Bệnh viện trung cao của Trung ương Cục (Bệnh viện Hoàng Lệ Kha), Bệnh viện K71 của quân sự (Bệnh viện Cơ đốc); quân y, dân y mỗi bên cử 03 cán bộ (chuyên môn, chính trị, hậu cần) cùng đồng chí Nguyễn Thiện Thành triển khai thực hiện.

Xem thêm

Văn bản

Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 01. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 (20/07/2015 11:31)
Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 01. Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xem thêm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (10/06/2015 16:12)
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Xem thêm

Liên kết